Aluminiumbrons


Afkorting

Werkstof nummer

SG ca.

Samenstelling

gew. in %

Mechanische waarden

Eigenschappen

Cu Al10 Ni

DIN 1714


 2.0975

 7,6

Cu min. 76,0

Al 8,5-11,0

Ni 4,0-6,5

Fe 3,5-5,5

GC/GZ:

trek Nmm2 700

strek Nmm2 300

rek% 13

hardheid HB 160

Konstruktiewerkstof met hoge mechanische waarden.Korrosiebestendig. Als glijelementen moet er goed gesmeerd worden. Water en zeewater bestendig.

Cu Al10 Fe5 Ni5-C

DIN EN 1982

CC333G

7,6

Cu 76,0-83,0

Al 8,5-10,5

Ni 4,0-6,0

Fe 4,0-5,5

GC/GZ:

trek Nmm2 650

strek Nmm2 280

rek% 13

hardheid HB 150

Konstruktiewerkstof met hoge mechanische waarden. Korrosiebestendig. Als glijelementen moet er goed gesmeerd worden. Water en zeewater bestendig.

Cu Al11 Ni

DIN 1714


2.0980

7,6

Cu min. 73,0

Al 9,0-12,3Ni 5,0-7,5

Fe 4,0-7,0

GZ:

trek Nmm2 750

strek Nmm2 400

rek% 5

hardheid HB 185

Zie Cu Al10 Ni. Voldoet aan

hogere eisen kavitatie en slijtvastheid.

Cu Al11 Fe6 Ni6-C

DIN EN 1982

CC334G

7,6

Cu 72,0-78,0

Al 10,0-12,0

Ni 4,0-7,5

Fe 4,0-7,0

GZ/GM:

trek Nmm2 750

strek Nmm2 380

rek% 5

hardheid HB 185

Zie Cu Al10 Ni. Voldoet aan

hogere eisen kavitatie en slijtvastheid.

Cu Al 10 Fe

DIN 1714


2.0940

7,5

Cu min. 73,0

Al 8,0-11,0

Fe 2,0-4,0

GZ:

trek Nmm2 550

strek Nmm2 200

rek% 15

hardheid HB 115

Zie Cu Al10 Ni i.p.v. hogere eisen aan kavitatie en korrosiebestendigheid hier gemiddeld tot goed.

Cu Al10 Fe2-C

DIN EN 1982

CC331G7,5

Cu 83,0-89,5

Al 8,5-10,5

Fe 1,5-3,5

GZ:

trek Nmm2 550

strek Nmm2 200

rek% 18

hardheid HB 130

Zie Cu Al10 Ni i.p.v. hoger eeisen aan kavitatie en korrosiebestendigheid hier gemiddeld tot goed.
 

Cu Al8

DIN17 665


2.0920

7,7

Al 7,0-9,0

Cu rest

Werkstof bestendig tegen zwavel en azijnzuren tevens

anti- magnetisch

Cu Al10 Ni5 Fe4

DIN 17 665


2.0966

7,5

Al 8,5-11,0

Ni 4,0-6,0

Fe 2,0-5,0

Cu Rest

Hoge trekvastheid ook bij hogere temperaturen tot 400°C. Bestand tegen zuren en zeewater goede glijeigenschappen

bij goede smering.

Cu Al10 Ni5 Fe4

DIN EN

12 16312 167

12 420

1653

CW307G

7,6

Al 8,5-11,0

Ni 4,0-6,0

Fe 3,0-5,0

Cu Rest

Hoge trekvastheid ook bij hogere temperaturen tot 400°C. Bestand tegen zuren en zeewater goede glijeigenschappen

bij goede smering.

 

Mechanische waarden

Trek in N/mm2

Strek in N/mm2

Rek %

Hardheid

Cu Al10 Ni 5 Fe4  F64

min. 640

min. 270

min. 15

ca. 180 HB

DIN 17 672 F74

min. 740

min. 390

min. 10

ca. 195 HB

 

DIN 1714                  DIN EN 1982

DIN 17665                DIN EN 12163/12167/12420/12451/1652/1653

Cu Al 10 Ni               DIN 1714 (cc 333 G)

Cu Al 11 Ni               DIN 1714 (cc 334 G)

Cu Al 8 Fe 3             DIN 17665 (cw 303 G)

Cu Al 10 Fe 3 Mn 2   DIN 17665 (cw 306 G)

Cu Al 10 Ni 5 Fe 4    DIN 17665 (cw 307 G)